Restaurering – fredede og bevaringsværdige ejendomme

Specialistrådgivning ved restaureringsprojekter

BIRKOBYG rådgiver om og udfører restaureringsarbejde. Lad os mødes hvis du ønsker et seriøst samarbejde ved restaurering af historiske bygninger og bygningsdele.

Restaureringsopgaver er vores passion

Fredede og bevaringsværdige bygninger er en del af vores fælles kulturarv. Det er derfor vigtigt at forstå forskellen mellem renovering og restaurering:

  • Renovering: Istandsættelse og modernisering af ældre ejendom, således at den bringes op til et tidssvarende niveau.
  • Restaurering: Istandsættelse af ældre ejendom, således at den bringes tilbage til sin originale stand.

Restaurering udføres på baggrund af en analyse af bygningens historie og tilstand. Korrekt udført bygningsrestaurering bringer respekt for bygningens historiske værdi og lovgivningen på området.

Hos BIRKOBYG er vi specialister i restaureringsarbejder og har et dybt kendskab til de gamle håndværkstraditioner og materialer.

Vores speciale er tømrer- og snedkerarbejder inden for udskiftning og / eller renovering af bindingsværk, vinduer og døre på fredede og bevaringsværdige bygninger.

Vi restaurerer også gammelt bindingsværk

Se video om restaurering af døre og vinduer og se video om øvrige snedkerarbejder ved restaurering.

En autentisk restaureringshåndværker gør en forskel

Uanset om du ønsker at få restaureret dine gamle originale vinduer, et helt slot, en herregård, en kirke, et kloster eller andet gammelt bygningsværk, så kan vi sikkert hjælpe dig.

Vi har kendskab og erfaring med de oprindelige teknikker inden for håndværk og materialer. Faktisk arbejder vi altid ud fra Rådvads Center for Bygningsbevaring og dets autentiske metoder. Du finder os på centrets håndværkerliste. Vi samarbejder også med Slots- og Kulturstyrelsen.